ĐÀO TẠO VÀ GIẢNG DẠY

ĐÀO TẠO VÀ GIẢNG DẠY

Với mục đích hướng nghiệp và dạy nghề, mỗi năm Wise Mentor tổ chức trung bình từ 300 hội thảo và bài giảng trở lên trên toàn thế giới. Wise Mentor đã nhận được lời mời cả trực tuyến và ngoại tuyến từ nhiều chính phủ, học viện và các doanh nghiệp; chúng tôi dự định sẽ mở rộng hơn nữa thông qua việc ra mắt Diễn đàn và nhiều loại hình sự kiện dưới danh nghĩa giáo dục nghề nghiệp và dạy nghề.

Tại Việt Nam, Wise Mentor được chọn làm đối tác chính thức của Hội Giáo dục nghề nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội (dưới sự quản lý của Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội) và dự định mở rộng quan hệ đối tác trên toàn quốc. Mục đích của việc xây dựng quan hệ đối tác là nhằm phát triển chương trình tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề cho giáo viên Việt Nam theo điều khoản sửa đổi số 522 về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam.

Mục đích của quan hệ đối tác là

  • Mục đích của việc xây dựng quan hệ đối tác là nhằm phát triển chương trình tư vấn hướng nghiệp và dạy nghề cho giáo viên Việt Nam theo Quyết định số 522 về giáo dục hướng nghiệp của Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam.
  • Chuẩn bị và thực hiện Diễn đàn sự nghiệp Hàn Quốc - Việt Nam đầu tiên để chia sẻ các ý kiến và kinh nghiệm nhằm tìm ra một tương lai tốt đẹp cho mọi người.

VIDEO BÀI GIẢNG